Zrąb
 
Encyklopedia PWN
Zrąb,
stowarzyszenie oświat., zał. 1929 w Warszawie;
pierwszy prezes J. Jędrzejewicz; stowarzyszenie miało 76 ośrodków terenowych; od 1931 w jego ramach funkcjonował Zespół Rodziców Zrębu, którego celem było współdziałanie ze szkołą w zakresie wychowania obywatelskiego i państw., za którego integralny składnik uznawano także wychowanie rel.; gł. organem prasowym Z. był kwartalnik „Zrąb” wydawany 1930–36 (redaktor Jędrzejewicz i H. Pohoska); kwartalnik odegrał istotną rolę w upowszechnianiu sanacyjnej ideologii wychowawczej; na jego łamach głoszono tezę, że w społeczeństwie wielonarodowościowym istnieje możliwość zbudowania wspólnej państw. kultury bez utraty odrębności kult. poszczególnych grup etnicznych; oprócz kwartalnika Z. wydawał także dwutyg. dla młodzieży „Sternik” (1929–31) oraz mies. „Rodzina i Dziecko” (1935–39) wraz z dodatkiem „Dom i Szkoła Powszechna”.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia