kultura

Encyklopedia PWN

Zukerkandlowie
[cukər˜],
rodzina księgarzy, drukarzy i wydawców:
Zumárraga
[sumạrraga]
Juan de, ur. 1468, Durango (Baskonia), zm. 3 VI 1548, Meksyk,
hiszpański duchowny, franciszkanin; pierwszy bp Meksyku;
Zvelebil Kamil Vith, ur. 17 XI 1927, Praga, zm. 17 I 2009,
czeski indolog, tamilista, drawidolog;
zjednoczenie artyst., powstałe na pocz. 1911 w Krakowie;
stowarzyszenie twórcze mające na celu ochronę moralnych i materialnych interesów pisarzy oraz udział w kształtowaniu kultury nar. (początkowo tylko jako reprezentacja interesów zawodowych środowiska lit.).
organizacja młodzieży wiejskiej, zał. 1957 w Warszawie;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia