kontynentów

Encyklopedia PWN

geol. zderzenie kontynentów, mniejszych bloków kontynentalnych lub łuków wyspowych wskutek zbieżnego ruchu płyt litosfery.
dryf kontynentów, epejroforeza,
geol. ruch kontynentów względem siebie i względem osi obrotu Ziemi.
czasopismo emigr. o charakterze lit. i kulturalnym;
kontynent
[łac.],
geogr. wielki ląd otoczony ze wszystkich stron wodami mórz i oceanów;
Wegener Alfred Lothar Wymowa, ur. 1 XI 1880, Berlin, zm. XI 1930, Grenlandia,
geofizyk niemiecki, badacz Grenlandii.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia