dryf kontynentów
 
Encyklopedia PWN
dryf kontynentów, epejroforeza,
geol. ruch kontynentów względem siebie i względem osi obrotu Ziemi.
Zalążki teorii dryfu kontynentów pojawiły się już w XVIII w., lecz pierwszym, który ugruntował jej naukowe podstawy był A. Wegener (główne publikacje 1915–29), stąd w klasycznej postaci teoria ta jest znana jako teoria Wegenera. Idea dryfu kontynentów była inspiracją dla współcześnie sformułowanej, powszechnie przyjętej, teorii tektoniki płyt litosfery.
zgłoś uwagę
Ilustracje
Teoria Wegenera rys. Red. Kartografii/Archiwum Ilustracji WN PWN SA © Wydawnictwo Naukowe PWN
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia