dryf kontynentów
 
Encyklopedia PWN
dryf kontynentów, epejroforeza,
geol. ruch kontynentów względem siebie i względem osi obrotu Ziemi.
Zalążki teorii dryfu kontynentów pojawiły się już w XVIII w., lecz pierwszym, który ugruntował jej naukowe podstawy był A. Wegener (główne publikacje 1915–29), stąd w klasycznej postaci teoria ta jest znana jako teoria Wegenera. Idea dryfu kontynentów była inspiracją dla współcześnie sformułowanej, powszechnie przyjętej, teorii tektoniki płyt litosfery.
Ilustracje
Teoria Wegenera rys. Red. Kartografii/Archiwum Ilustracji WN PWN SA © Wydawnictwo Naukowe PWN
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia