komputerowa

Encyklopedia PWN

zwana też multimedialną, daje możliwość kształtowania indywidualnej oferty programowej przy wykorzystaniu, np. zasobów centralnego banku filmów, możność korzystania z wielu wariantów dziennika telewizyjnego, transmisji imprezy sportowej ukazywanej z dowolnie przez widza wybranych kamer, wielu różnorakich usług towarzyszących, np. bankowych, handlowych, komputerowych. T.i. umożliwia wysyłanie sygnału zwrotnego;
wirtualna rzeczywistość, ang. virtual reality, VR,
inform. syntetyzowanie przez programy komputerowe doznań odbieranych przez zmysły ludzkie (najczęściej dźwięku i obrazu, ale także dotyku), np. w symulatorach lotów lub w grach komputerowych.
binarny zapis, zapis dwójkowy,
inform. zapis liczb w dwójkowym systemie liczbowym, powszechnie stosowany w technice komputerowej (arytmetyka komputerowa);
biocybernetyka
[gr. bíos ‘życie’, kybernētikós ‘sterujący’],
cybernetyka biologiczna,
dział cybernetyki zajmujący się badaniem procesów sterowania lub przetwarzania informacji w żywych organizmach, w ich zbiorowiskach lub między żywymi organizmami i ich otoczeniem;
Cormack
[kọ:rmäk]
Allan Macleod, ur. 23 II 1924, Johannesburg, zm. 7 V 1998, Winchester (stan Massachusetts),
fizyk amerykański, pochodzący z RPA;
cybernetyka
[gr. kybernḗtes ‘sternik’, ‘zarządca’ < kybernáō ‘steruję’],
nauka o sterowaniu oraz przesyłaniu i przetwarzaniu informacji w systemach techn., biol. i społecznych.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia