koksownicza

Encyklopedia PWN

gaz będący mieszaniną gł. wodoru i metanu, otrzymywany w koksowniach w procesie odgazowania węgla;
ciekła, oleista lub mazista mieszanina związków chemicznych otrzymywana podczas ogrzewania paliw stałych bez dostępu powietrza.
ogólna nazwa gazów otrzymywanych w wyniku termicznego rozkładu (odgazowania) węgla;
gazoenergetyka, energetyka gazowa,
dział energetyki obejmujący przesyłanie i użytkowanie energii, której nośnikiem jest gaz (ziemny, koksowniczy, węglowy, miejski, syntezowy), a także wytwarzanie gazu koksowniczego, węglowego, miejskiego, syntezowego;
(GOP), największy w Polsce okręg przemysłowy, w północnej części Górnośląskiego Zagłębia Węglowego, w województwie śląskim, na południowym zachodzie graniczy z Rybnickim Okręgiem Węglowym;
zakład przem., w którym prowadzi się odgazowanie węgla kamiennego w celu otrzymania koksu jako gł. produktu;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia