koła

Encyklopedia PWN

dobrowolna, samorządna, niezależna i apolit. organizacja społ.-zawodowa kobiet wiejskich;
stowarzyszenia zał. 1880 w Krakowie i we Lwowie (lwowskie początkowo pod nazwą Koło Lit., od 1886 — Koło Lit.-Artyst.);
nazwa pol. klubów poselskich w parlamentach państw zaborczych.
organizacja młodzież. powołana 1958 na mocy rozkazu min. obrony nar.
klub dyskusyjno-polit., utworzony II 1955 w Warszawie;
Cardana koła
[k. kardana],
dwa koła, z których mniejsze toczy się wewnętrznie po drugim o dwukrotnie większej średnicy;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia