Koła Polskie
 
Encyklopedia PWN
Koła Polskie,
nazwa pol. klubów poselskich w parlamentach państw zaborczych.
Koła polskie działały: w sejmie pruskim 1848–1918, w Reichstagu 1871–1918, w parlamencie austr. 1867–1918, w ros. Dumie Państwowej 1906–17; Koła Polskie w Prusach i Rosji swą działalność ograniczały przede wszystkim do prób uzyskania częściowej autonomii, obrony języka pol., spraw szkolnych i ekon.; możliwości działania Kół Polskich w Austrii były o wiele większe dzięki uzyskaniu przez Galicję 1867–73 stosunkowo szerokiej autonomii.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia