Klub Krzywego Koła
 
Encyklopedia PWN
Klub Krzywego Koła,
klub dyskusyjno-polit., utworzony II 1955 w Warszawie;
początkowo działał w mieszkaniu przy ul. Krzywe Koło (stąd nazwa), następnie w Staromiejskim Domu Kultury; gł. formą działalności były cotygodniowe zebrania dyskusyjne, w których łącznie uczestniczyło kilka tys. osób o różnych postawach ideowych i polit. (uczonych, pisarzy, publicystów, artystów); kolejni przewodniczący: S. Król, J. Strzelecki, J.J. Lipski (gł. organizator spotkań), A. Małachowski (3 kadencje) i P. Jasienica; spotkania dotyczyły problematyki: polit., hist., gosp., społ., prawnej, filoz., pedag., lit., biol., naukoznawczej, artyst.; przy klubie działały autonomiczne sekcje: arch. (J. Łoziński), diagnostyki społ., która podejmowała próby badania opinii publicznej (Cz. Czapów, A. Siciński), plast. (Galeria Krzywego Koła — M. Bogusz) oraz teatr. (Teatr Krzywego Koła — A. Dobosz); klub przyznawał doroczne nagrody: 1960 — P. Jasienicy i J. Wolskiemu, 1961 — W. Bartoszewskiemu, L. Kołakowskiemu, H. Stażewskiemu; 1956 ukazywało się czasopismo klubu: „Nowy Nurt”; II 1962 decyzją władz adm. klub został formalnie rozwiązany.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia