kluczowanie

Encyklopedia PWN

rodzaj modulacji, w której sygnał modulujący jest sygnałem cyfrowym stanowiącym ciąg impulsów zero-jedynkowych;
modulacja
[łac.],
telekom. proces fiz. polegający na oddziaływaniu pewnego przebiegu wielkości fiz., zw. sygnałem modulującym, na inny przebieg (modulowany), zw. też falą nośną, w wyniku czego uzyskuje się przebieg zw. sygnałem zmodulowanym.
GPS, ang. Global Positioning System,
globalny system wyznaczania pozycji (lokalizacji) obiektów wykorzystujący sztuczne satelity Ziemi, przeznaczony do ciągłego, szybkiego i dokładnego wyznaczania trzech współrzędnych, określających pozycję anteny odbiornika osobistego albo zainstalowanego na obiekcie stałym lub ruchomym, znajdującym się na lądzie, wodzie lub w powietrzu.
system przesyłania informacji drogą radiową, umożliwiający wykrywanie w odbiorniku słabych sygnałów, ukrytych całkowicie w szumie;
radiotelegrafia
[łac.-gr.],
rodzaj telegrafii, w której do przesyłania sygnałów telegraficznych wykorzystuje się fale radiowe (gł. krótkie, niekiedy średnie);
triak, tyrystor symetryczny, tyrystor dwukierunkowy,
półprzewodnikowy przyrząd przełącznikowy o 3 końcówkach (elektrodach): anoda pierwsza A1, anoda druga A2 i bramka G;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia