radiokomunikacyjny system z rozproszonym widmem
 
Encyklopedia PWN
radiokomunikacyjny system z rozproszonym widmem,
system przesyłania informacji drogą radiową, umożliwiający wykrywanie w odbiorniku słabych sygnałów, ukrytych całkowicie w szumie;
wykorzystuje się rozproszenie (rozciągnięcie) widma sygnału nadawanego; rozproszenie widma sygnału uzyskuje się różnymi metodami, gł. przez kluczowanie (modulacja) fazy fali nośnej za pomocą tzw. przebiegu pseudolosowego (przebieg wielkości fizycznej) o przepływności binarnej (lub szerokości widma) znacznie większej od przepływności (lub szerokości widma) słabego sygnału informacyjnego; r.s. z r.w. jest stosowany m.in. w radiokomunikacji satelitarnej i w telefonii komórkowej.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia