karnym

Encyklopedia PWN

uznanie skazania za niebyłe i usunięcie wpisu o nim z rejestru karnego;
zawisłość sprawy, zawisłość prawna sporu, łac. lis pendens,
stan, w którym co do tego samego czynu tej samej osoby toczy się wcześniej wszczęte postępowanie karne;
zbrodnie w okresie II wojny światowej dokonane w wyniku świadomej i planowej działalności niemieckiej partii narodowosocjalistycznej NSDAP, instytucji i organów państwowych, organizacji III Rzeszy oraz ich funkcjonariuszy.
najpoważniejsze przestępstwo (zbrodnia) przeciwko bezpieczeństwu państwa;
Zeiller
[cạir]
Franz von, ur. 1751, zm. 1829,
prawnik austriacki;
rodzaj kary pozbawienia wolności, polegający na skierowaniu skazanego do odległej miejscowości lub kolonii na przymusowy pobyt dożywotni lub czasowy;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia