karnym

Encyklopedia PWN

w prawie polskim przestępstwo polegające na przysporzeniu sobie lub komu innemu korzyści majątkowej przez kradzież, przywłaszczenie, oszustwo lub inne wyłudzenie;
nazwa nadawana niektórym przestępstwom politycznym, jak zamach na niepodległość państwa, sprzeczna z prawem akcja mająca na celu obalenie przemocą legalnych organów władzy i przejęcie władzy w państwie;
państwo w południowej Afryce, bez dostępu do morza
Zanardelli
[dzanardẹlli]
Giuseppe, ur. 29 X 1826, Brescia, zm. 26 XII 1903, Maderno,
wł. polityk, prawnik;
zasada procesu karnego stanowiąca, że oskarżonego nie uważa się za winnego, dopóki nie zostanie mu udowodniona wina.
uznanie skazania za niebyłe i usunięcie wpisu o nim z rejestru karnego;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia