zagarnięcie mienia
 
Encyklopedia PWN
zagarnięcie mienia,
w prawie pol. przestępstwo polegające na przysporzeniu sobie lub komu innemu korzyści majątkowej przez kradzież, przywłaszczenie, oszustwo lub inne wyłudzenie;
oprócz podstawowego typu zagarnięcia mienia społecznego występują formy karane surowiej: zagarnięcie mienia znacznej wartości, zagarnięcie mienia przez osobę zarządzającą mieniem społ. albo sprawującą nad nim nadzór lub ochronę oraz zagarnięcie mienia aferowe; odpowiedzialności karnej podlega każdy, kto wykorzystując działalność gosp. osoby fiz., prawnej albo jednostki organizacyjne nie mającej osobowości prawnej, w porozumieniu z innymi osobami zagarnia mienie tej osoby, jednostki, nabywców lub dostawców.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia