zdrada ojczyzny
 
Encyklopedia PWN
zdrada ojczyzny,
najpoważniejsze przestępstwo (zbrodnia) przeciwko bezpieczeństwu państwa;
wg pol. kodeksu karnego — czyn obywatela pol. polegający na uczestniczeniu w działalności obcego państwa lub zagr. organizacji mającej na celu pozbawienie niepodległości, oderwanie części terytorium, obalenie przemocą ustroju lub osłabienie mocy obronnej RP albo na działaniu na rzecz obcego wywiadu, godzącym w podstawy bezpieczeństwa i obronności RP; za zdradę ojczyzny przewidziana jest kara pozbawienia wolności powyżej 10 lat lub kara śmierci.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia