zawisłość sprawy
 
Encyklopedia PWN
zawisłość sprawy, zawisłość prawna sporu, łac. lis pendens,
stan, w którym co do tego samego czynu tej samej osoby toczy się wcześniej wszczęte postępowanie karne;
z.s. stanowi jedną z ujemnych przesłanek procesowych, tj. powoduje zakaz wszczęcia lub nakaz umorzenia później wszczętego postępowania; zakaz ten trwa aż do chwili prawomocnego zakończenia procesu, a potem przekształca się w stan rzeczy osądzonej (res iudicata).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia