kanonem

Encyklopedia PWN

sztuka
[niem.]
Termin „sztuka” jest odpowiednikiem łac. ars (od którego pochodzi większość nowoż.: wł. i hiszp. arte, fr. i ang. art), ten zaś odpowiada gr. téchnē; przymiotniki „techniczny” i „artystyczny” są tego samego pochodzenia.
śajwasiddhanta
[sanskr. śaivasiddhānta ‘ostatecznie ustalona doktryna’, ‘prawda’],
jeden z 3 gł. indyjskich systemów filoz. śiwaizmu, także gł. we współcz. Indiach (zwłaszcza w Tamilnadu) sekta wyznawców Śiwy;
śwetambarowie
[sanskr. śvetāmbara ‘odziani w biel’],
zwolennicy jednego z 2 gł. kierunków dźinizmu;
Tandżur
[tybet., ‘przekład pouczenia (do słowa Buddy)’],
bsTan-’gjur,
druga (oprócz Kandżuru) część kanonu buddyzmu tybetańskiego;
taniec
[czes. < niem.],
sztuka wywodząca się z języka ruchu, drugiego oprócz języka mowy podstawowego środka porozumiewania się ludzi;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia