kanonem

Encyklopedia PWN

sofer
[hebr., ‘skryba, pisarz’],
nazwa wczesnych faryzejskich mistrzów Tory (l.mn. soferim ‘uczeni w Piśmie’), którzy byli strażnikami kanonu tekstów biblijnych; obecnie nazwa tych, którzy wypisują m.in. mezuzy, tefilin oraz przepisują zwoje Tory.
Strahovská knihovna, Knihovna Královské kanonie premonstrátů na Strahově,
biblioteka na Strahovie w Pradze w klasztorze premonstratensów (norbertanów);
stratioci
[gr.],
w tekstach prawnych (VII–XI w.) oznaczenie grupy mieszkańców Bizancjum zobowiązanych do służby wojsk. z własnym ekwipunkiem lub do utrzymania żołnierza;
stretto
[wł., ‘ściśnięty’],
stretta,
rodzaj zakończenia (coda) w utworze muz.,
stretto
[wł.],
stretta,
muz.:
literatura tworzona w języku syngaleskim (Sri Lanka).
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia