kanalizacyjny

Encyklopedia PWN

Skara Brae
[skạ̈rə breı],
stanowisko archeol. w Wielkiej Brytanii, na zachodnim wybrzeżu wyspy Mainland (Orkady);
studzienka, wpust,
bud. właz kanalizacyjny umożliwiający dostęp do kanału ściekowego w celu jego kontroli, konserwacji lub remontu, także szybik uliczny ze szczelnym dnem i metal. kratą wbud. w nawierzchnię (odprowadza wody opadów atmosferycznych do kanału).
syfon
[gr.],
zamknięcie wodne,
bud. rura wygięta w kolano, wypełniona stale wodą, zapobiegająca wydostawaniu się wyziewów kanałowych z urządzeń kanalizacyjnych.
szambo
[fr.],
dół gnilny, bezodpływowy zbiornik ścieków,
zbiornik (zwykle betonowy) w ziemi, do którego odprowadza się ścieki z domowych urządzeń kanalizacyjnych;
nazwa zbiorowa ok. 65 gat. ssaków z rzędu gryzoni, z rodziny myszowatych;
urb. droga miejska lub wiejska;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia