kanalizacyjny

Encyklopedia PWN

wyroby ceramiczne z wypalonej gliny, zawierające 30–60% fazy szklistej, 15–30% fazy krystalicznej — mullit (3Al2O3· 2SiO2) oraz do 6% drobnych porów, mają resztki nieprzereagowanej krzemionki (SiO2) i niecałkowicie rozłożonej gliny;
kanał, kanał wodny,
sztuczny ciek wodny wykonany w wykopie, przekopie lub nasypie z odpowiednio umocnionymi brzegami;
bud. przewód (wentylacyjny, dymowy) w ścianie budynku lub przewód kanalizacyjny (k. ściekowy) o dużej średnicy.
element uzbrojenia terenu, na ogół podziemny; wchodzi w skład sieci kanalizacyjnej.
w starożytności miasto na Krecie, na południowy wschód od obecnego miasta Iraklion (Grecja);
Mohendżo Daro, urdu Mohenjo Dāṛo, ang. Mohenjo Daro,
ruiny starożytnego miasta w południowym Pakistanie, w prowincji Sindh, w dolinie Indusu;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia