kanalizacyjny

Encyklopedia PWN

tunel
[ang.],
budowla podziemna o charakterze liniowym, służąca celom komunikacyjnym lub transportowym.
automatyka
[gr.],
dział nauki i techniki obejmujący teorię i praktykę realizacji urządzeń zapewniających samoczynne (bez udziału człowieka lub z ograniczonym jego udziałem) działanie maszyn, mechanizmów i instalacji; w języku potocznym, słowo automatyka oznacza też często pewne funkcje i działania zapewniające samoczynną pracę jakiegoś urządzenia lub instalacji.
Bazalgette
[bäzəlgẹt]
Sir Joseph William, ur. 28 III 1819, Enfield (obecnie w granicach Londynu), zm. 15 III 1891, Londyn,
inżynier brytyjski;
materiały ceramiczne odznaczające się dużą odpornością na działanie kwasów (rozcieńczonych);
ceramika
[gr. kéramos ‘ziemia’, ‘glina’; kerameoús ‘wykonany z gliny’],
nieorganiczne i niemetaliczne materiały otrzymywane w wyniku procesu ceramicznego; także technologia wytwarzania takich materiałów oraz nauka obejmująca badania dotyczące ich otrzymywania, właściwości i zastosowania.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia