kanalizacyjny

Encyklopedia PWN

przedmiot wykonany przez napełnienie formy odlewniczej (odlewanie) ciekłym metalem lub stopem, krzepnącym w tej formie, lub innym utwardzającym się tworzywem (np.: gips, ceramika, bazalt, szkło, żywica syntetyczna).
Piano Renzo, ur. 14 IX 1937, Genua,
architekt włoski; jeden z najwybitniejszych architektów końca XX i początku XXI w..
Pomianowski Karol Michał, ur. 29 XI 1874, Lwów, zm. 2 VII 1948, Rabka,
inżynier hydrotechnik;
budowla liniowa składająca się z przewodów rurowych, kształtek, połączeń, armatury, kompensatorów i osprzętu, służąca do przesyłania (transportu) płynów i mieszanin w postaci: jednofazowej (ciecze i gazy), dwufazowej (mieszaniny cieczy i ciał stałych lub gazu i ciał stałych) lub trójfazowej (cieczy, gazu i ciał stałych).
zespół przewodów i urządzeń sanitarnych: wodociągowych, kanalizacyjnych, ogrzewczych, oczyszczania wody, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych, zsypowych, które zapewniają uzyskanie pożądanych warunków higienicznych i zdrowotnych; też instalacje i urządzenia do wyposażenia pływalni, pralni, łaźni itp.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia