ulica
 
Encyklopedia PWN
ulica,
urb. droga miejska lub wiejska;
główne funkcje: komunikacyjna (ulice główne, zbiorcze, lokalne i dojazdowe), handlowa, rekreacyjna (aleje, bulwary); spełniając funkcję komunikacyjną, ulica może składać się z jezdni o odpowiedniej liczbie pasm ruchu, chodników i pasm zieleni izolacyjnej lub też z jednoprzestrzennej nawierzchni przeznaczonej dla ruchu pieszego (ulice piesze) bądź ruchu mieszanego (ulice pieszo-jezdne); na ulicy przeznaczonej do komunikacji zbiorowej wydziela się często osobny pas pod tory tramwajowe lub pasmo dla autobusów; pod ulicą prowadzi się z reguły rurociągi wodne, kanalizacyjne, gazowe, ciepłownicze, przewody elektryczne, telefoniczne i inne.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia