jednolity

Encyklopedia PWN

terytorium objęte jedną granicą celną, na którym obowiązuje określony, jednolity system celny i funkcjonuje jednolita administracja celna;
otoczenie władcy i jego rodziny, dostojników świeckich i duchownych składające się z urzędników, domowników (łac. familiares), służby; ośrodek władzy i kultury będący nieformalną instytucją.
ekon. najbardziej rozwinięta i efektywna forma rynku, umożliwiająca obiektywne ustalenie ceny instrumentów będących przedmiotem obrotu.
koncepcja i proces bliskiej współpracy gospodarczej, politycznej i kulturalnej państw europejskich w ramach stworzonych przez nie struktur ponadnarodowych.
zespół środków pierwotnie głosowych, wtórnie także innych (jak pismo czy różnego rodzaju sygnalizacje), służących ludziom do porozumiewania się.
Józef II, z dynastii habsbursko-lotaryńskiej, ur. 13 III 1741, Wiedeń, zm. 20 III 1790, tamże,
król rzymski, cesarz rzymsko-niemiecki.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia