jednolity

Encyklopedia PWN

konspiracyjna sieć administracji cywilnej Polskiego Państwa Podziemnego;
koncepcje ideologiczne mające wytyczać drogę rozwoju społeczno-ekonomicznego i politycznego niepodległych krajów Afryki;
agraryzm
[łac. agrarius ‘rolny’],
kierunek w myśli politycznej oraz ruchy społeczno-polityczne rozwijające się od połowy XIX w. Termin „agraryzm” jest używany w 3 podstawowych znaczeniach: 1) ruch polityczno-społeczny właścicieli ziemskich u schyłku XIX w. w Niemczech; 2) doktryny polityczno-społeczne określające znaczenie i funkcje warstwy chłopskiej; 3) ruchy chłopskie oparte na tych doktrynach.
akt
[łac. actus ‘czynność’],
lit. część akcji dramatu stanowiąca względnie zamknięty, wydzielony z całości i na ogół jednolity tematycznie fragment utworu;
Akt unii, Act of Union,
ustawy Anglii i Szkocji z 1707 o zjednoczeniu obu królestw w Królestwo Wielkiej Brytanii;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia