celny obszar
 
Encyklopedia PWN
celny obszar,
terytorium objęte jedną granicą celną, na którym obowiązuje określony, jednolity system celny i funkcjonuje jednolita administracja celna;
wolny obszar celny to zagraniczna wyodrębniona część obszaru celnego, na którym może być prowadzona działalność gospodarcza.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia