instrumentalne

Encyklopedia PWN

przeznaczona do wykonania przez głosy ludzkie: solo lub w zespole (ansambl, chór);
zespół wokalno-instrumentalny, zał. 1971 przez W. Bellona (1952–85), reaktywowana 1992;
psychol. termin wprowadzony przez I. Pawłowa, przejęty i stosowany w behawiorystycznych teoriach uczenia się (behawioryzm) na oznaczenie faktu, że pewne zdarzenia (stany rzeczy) występujące w następstwie zachowań zwiększają prawdopodobieństwo pojawienia się tych zachowań w przyszłości w podobnych sytuacjach;
zachowanie, zachowanie się,
psychol. jedno z podstawowych pojęć psychologii; w najszerszym znaczeniu — każda dająca się obserwować reakcja na bodźce z otoczenia lub ogół reakcji i ustosunkowań organizmu żywego do środowiska.
umowne określenie stanu stosunków międzynarodowych charakteryzujących się trwałym konfliktem, ale również niemożnością jego rozstrzygnięcia przez konfrontację militarną.
Zwierzchowski Mateusz, ur. ok. 1713, Wielkopolska, zm. 14 IV 1768, Gniezno,
kompozytor, organista i dyrygent;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia