instrumentalne

Encyklopedia PWN

Sikorowski Andrzej, ur. 10 X 1949, Kraków,
piosenkarz, gitarzysta, kompozytor i autor tekstów piosenek, poeta;
muz. wykonawca utworu przeznaczonego na jeden instrument;
sonata
[wł.],
cykl sonatowy,
muz. cykliczna forma muzyki instrumentalnej, składająca się najczęściej z 4 odrębnych, stanowiących zamkniętą całość części, zestawionych w odpowiedniej kolejności na zasadzie kontrastu agogicznego (kontrastu tempa), kontrastu wyrazowego i wspólnoty lub pokrewieństwa tonacji; także utwór muz. mający taką formę.
Sontag
[zọnta:k]
Susan Wymowa, ur. 16 I 1933, Nowy Jork, zm. 28 XII 2004, Nowy Jork,
amer. pisarka, eseistka, publicystka, krytyk literacki.
sowietologia
[ros.-gr.],
studia interdyscyplinarne, których przedmiotem jest ZSRR: jego dzieje, system polityczny, zwłaszcza rola partii komunistycznych i elity władzy, ideologia komunistyczna, gospodarka i kultura, a w dalszej kolejności pozostałe państwa i społeczeństwa komunistyczne, powiązane politycznie z ZSRR.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia