instrumentalne

Encyklopedia PWN

wytwarzanie nowych reakcji bądź modyfikowanie istniejących za pomocą techniki wzmocnienia, czyli nagradzania zachowań pożądanych i karania niepożądanych;
przeznaczona do wykonywania na instrumentach; zespołowa (kameralna, orkiestrowa), solowa (fortepianowa, skrzypcowa itd.).
psychol. wyuczona reakcja wykonywana w celu osiągnięcia określonego skutku, umożliwiająca zaspokojenie jakiejś potrzeby; odruch warunkowy wytworzony poprzez tzw. warunkowanie instrumentalne.
termin obejmujący metody analizy chemicznej, w których — w celu uzyskania informacji o chemicznym (jakościowym i ilościowym) składzie próbki — stosuje się przyrządy pomiarowe (instrumenty);
gatunek teatralno-muzyczny wyodrębniony w latach 60. XX w., eksponujący audiowizualny charakter wykonania utworu muzycznego;
mały utwór muzyczny, przeznaczony na instrument solo lub z towarzyszeniem fortepianu;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia