ina

Encyklopedia PWN

go in
[u ın; ang.],
taktyka protestu bez użycia siły.
Gravina in Puglia
[grawịna in pụlja],
m. w południowych Włoszech (region Apulia), na wschodnim pogórzu Apeninów Południowych;
iura in re aliena
[łac., ‘prawa na rzeczy cudzej’],
w prawie rzym. termin oznaczający częściowe ograniczenie uprawnień właściciela na rzecz innych osób;
made in...
[meıd ın; ang.],
wyprodukowany w...;
never in the field of human conflict was so much owed by so many to so few
[nẹwər ın đə fi:ld əw hjụ:mən kọnflıkt uəz səu macz əud baı səu mẹni tu səu fju:; ang.],
nigdy na polach bitew tak liczni nie zawdzięczali tak wiele, tak nielicznym;
Poznań Studies in The Philosophy of Science and The Humanities
[p. stạdız ın đə fəlọsəfi əw sạıəns ənd đə hju:mạ̈nətız],
seria wydawnicza wychodząca od 1975 w Amsterdamie;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia