ina

Encyklopedia PWN

nihil est in intellectu quod non prius fuerit in sensu
[łac., ‘nie ma nic w umyśle, czego by przedtem nie było w zmysłach’],
średniowieczna teza zaczerpnięta z filozofii Arystotelesa, spopularyzowana przez św. Tomasza, wyrażająca pierwszeństwo poznania zmysłowego nad intelektualnym.
Akademie der Wissenschaften in Götingen
[akadmị: dr wı̣snszaftn ın gọ̈tıŋən]
→ Akademia Nauk w Getyndze.
Arab Bank for Economic Development in Africa
[ạ̈rəb bäŋk fər i:kənọmık dıwẹləpment ın ạ̈frıkə]
→ Arabski Bank Rozwoju Gospodarczego w Afryce.
Barrow-in-Furness
[bạ̈rəu ın fə̣:rnıs],
m. w Wielkiej Brytanii, w północno-zachodniej Anglii, nad M. Irlandzkim, na płw. Furness.
„Bulletin of The Polish Institute of Arts and Science in America”
[bụlətın ow đə pọulısz ı̣nstıtju:t ow a:rts ənd sạıəns ın ämẹrıkə],
emigr. periodyk nauk. wyd. 1942–46 w Nowym Jorku
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia