Poznań Studies in The Philosophy of Science and The Humanities
 
Encyklopedia PWN
Poznań Studies in The Philosophy of Science and The Humanities
[p. stạdız ın đə fəlọsəfi əw sạıəns ənd đə hju:mạ̈nətız],
seria wydawnicza wychodząca od 1975 w Amsterdamie;
publikuje monografie i artykuły filoz. gł. pol. autorów w języku angielskim.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia