Amsterdamie

Encyklopedia PWN

stolica konstytucyjna Holandii;
Amsterdam–Ren, Kanał, Amsterdam–Rijnkanaal,
kanał śródlądowy w Holandii;
Amsterdam Saul, przybrane nazwisko Gustaw Henrykowski, pseud. Duński, Dunajewski i in., ur. 17 III 1898, Nowy Sącz, zm. 1937, ZSRR,
działacz komunist., publicysta;
Nowy Amsterdam, Nieuw Amsterdam,
→ Nowy Jork.
New Amsterdam
[nju: ạ̈mstərdäm],
m. w północno-wschodniej Gujanie, nad estuarium rz. Berbice (O. Atlantycki), przy ujściu rzeki Canje;
teatr rozwijający się na terenie Niderlandów.
Rembrandt, właśc. Rembrandt Harmensz van Rijn Wymowa, ur. 15 VII 1606, Lejda, zm. 4 IX 1669, Amsterdam,
holenderski malarz, grafik i rysownik.
Campen
[kạmpən]
Jacob Pieterszoon van Wymowa, ur. 2 II 1596, Haarlem, zm. 13 IX 1657, Amersfoort,
holenderski malarz, rysownik, architekt, projektant dekoracji rzeźbiarskich, projektant ogrodów.
Heyden
[hẹidən]
Jan van den, ur. 5 III 1637, Gorinchem, zm. 28 III 1712, Amsterdam,
holenderski malarz, rysownik, rytownik i projektant;
Klerk Michel de, ur. 24 XI 1884, Amsterdam, zm. 24 XI 1923, tamże,
architekt holenderski;
Komenský, Comenius, Komeński, Jan Ámos Wymowa, ur. 28 III 1592, Nivnice (Morawy), zm. 15 XI 1670, Amsterdam,
czeski pedagog i duchowny ewangelicki, jeden z twórców nowożytnej pedagogiki.
Blom Pieter, ur. 8 II 1934, Amsterdam, zm. 8 VI 1999,
architekt holenderski;
Dresden Sem, ur. 20 IV 1881, Amsterdam, zm. 30 VII 1957, Haga,
holenderski kompozytor, dyrygent i pedagog muzyczny;
Fundacja Kultury Europejskiej, European Cultural Foundation,
prywatna fundacja międzynar., zał. 1954, od 1957 z siedzibą w Amsterdamie;
Lairesse
[lerẹs]
Gérard de, ur. 11 IX 1640, Liège, zm. przed 28 VII 1711 (data pogrzebu), Amsterdam,
flamandzko-holenderski malarz, rysownik, grafik i teoretyk sztuki;
Leeuw
[l:u]
Ton de, ur. 16 XI 1926, Rotterdam, zm. 31 V 1996, Paryż,
kompozytor holenderski;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia