Amsterdamie

Encyklopedia PWN

państwo istniejące 1795–1806 na zajętym przez wojska Francji (w czasie kampanii 1794–95) obszarze Republiki Zjednoczonych Prowincji.
Berlage
[bẹrla:chə]
Hendrik Petrus Wymowa, ur. 21 II 1856, Amsterdam, zm. 12 VIII 1934, Haga,
architekt holenderski;
Bronchorst, Bronckhorst, Jan Gerritsz van, ur. ok. 1603, Utrecht, zm. przed 22 XII 1661 (data pogrzebu), Amsterdam,
holenderski malarz, projektant witraży, rysownik i grafik;
rzemiosło i gałąź przemysłu zajmujące się reprodukcją tekstów i obrazów za pomocą drukowania.
Fabritius
[fabrịciüs]
Barend, ur. przed 16 XI 1624 (data chrztu), Middenbeemster, zm. przed 20 X 1673 (data pogrzebu), Amsterdam,
brat Carela, malarz holenderski;
sztuka, która wyodrębniła się ze sztuki niderlandzkiej pod koniec XVI w., po polit. i rel. podziale Niderlandów (1581), w ich południowych prowincjach (pod względem etnicznym mieszanych, flamandzko-walońskich), które pozostały przy religii katol., pod władzą Habsburgów hiszp., a następnie austriackich.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia