hierarchicznego

Encyklopedia PWN

bionika
[gr.],
dziedzina wiedzy z pogranicza biologii i nauk technicznych, zajmująca się technicznymi zastosowaniami zasad funkcjonowania żywych organizmów lub procesów obserwowanych w tych organizmach albo w ich zbiorowiskach;
zool. zespoły ruchów i zachowań towarzyszące zwykle jakiemuś zdarzeniu społ. i przebiegające wg niezmiennego planu, wykonywane z utrzymaniem i zaakcentowaniem pewnych form, co nadaje działaniom znamię ostentacji, a często też namaszczenia i powagi.
diakon
[gr. diákonos ‘sługa’],
u pierwszych chrześcijan pomocnik biskupa opiekujący się ubogimi i chorymi;
działalność Kościoła polegająca na służbie człowiekowi;
Elżbieta I, z dynastii Tudorów, ur. 7 IX 1533, Greenwich k. Londynu, zm. 24 III 1603, Richmond,
królowa Anglii i Irlandii.
ewolucja
[łac. evolutio ‘rozwinięcie’],
biol. proces prowadzący na przestrzeni wielu pokoleń do zmian w strukturze świata ożywionego;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia