hierarchicznego

Encyklopedia PWN

Scheler
[szẹ:lər]
Max Wymowa, ur. 22 VIII 1874, Monachium, zm. 19 V 1928, Frankfurt n. Menem,
filozof niemiecki.
oddziaływanie mające na celu zapewnienie zachowania obiektu w żądany sposób lub w sposób zbliżony do żądanego albo realizację żądanego celu.
sukcesja apostolska, łac. succesio apostolica,
w Kościołach chrześcijańskich o strukturze episkopalnej (hierarchicznej) oznacza nieprzerwane następstwo biskupów (począwszy od apostołów) prawnie wybranych i ważnie konsekrowanych, którzy strzegą i przekazują tzw. depozyt wiary (z tej racji biskupi są określani następcami apostołów).
systematyka roślin, dawniej taksonomia roślin,
dział botaniki zajmujący się klasyfikacją roślin, opartą na ich cechach diagnostycznych;
Tomasz z Akwinu, Akwinata, Doktor Anielski, święty, ur. 1224 lub 1225, Roccasecca k. Neapolu, zm. 7 III 1274, Fossanova,
teolog i filozof, twórca tomizmu.
Afarowie, Afar, Danakilowie,
grupa etniczna zamieszkująca obszar między zat. Zeila i Tadżura, należący do Dżibuti, Somalii oraz Etiopii;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia