hierarchicznego

Encyklopedia PWN

Cuvier
[küwjẹ]
Georges, baron (od 1819), ur. 23 VIII 1769, Montbéliard, zm. 13 V 1832, Paryż,
francuski zoolog, paleontolog i anatom; prekursor anatomii porównawczej i paleontologii.
cywilizacja
[łac. civilis],
poziom rozwoju osiągnięty przez społeczeństwo w danej epoce historycznej
dominacja
[łac. dominatio ‘władza’],
ekol. zjawisko zachodzące w jednogatunkowych populacjach zwierząt i w wielogatunkowych zgrupowaniach roślin i zwierząt;
DOS Wymowa, ang. Disk Operating System Wymowa,
inform. nazwa nadawana przez firmę IBM systemom operacyjnym korzystającym z dysków magnetycznych;
młoda dyscyplina nauk., usytuowana pomiędzy geografią a biologią;
koncepcja socjol., elita.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia