elita
 
Encyklopedia PWN
elita
[fr. élite < łac. electa (pars) ‘wybrana (część)’],
wąska grupa ludzi zajmujących najwyższe pozycje w istotnych społecznie dziedzinach życia zbiorowego (polityce, gospodarce, kulturze, hierarchiach zawodowych itp.).
W socjologii termin elita służy do opisu jednego z elementów organizacji życia zbiorowego; elity istnieją o tyle, o ile społeczeństwa potrzebują autorytetów, rzeczników i przedstawicieli, którzy również symbolizują wspólnotę życia danej zbiorowości; pozycja elity jest związana z wymaganiami (oczekiwaniami społ. wobec elity) oraz z nierównym rozdziałem prestiżu i innych nagród; elity można dzielić wg wymiarów życia zbiorowego, w których funkcjonują, np. elity polityczne, elity ekonomiczne, elity kulturalne.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia