grupa interesu
 
Encyklopedia PWN
grupa interesu,
jedno z podstawowych pojęć analizy systemu politycznego, gdy (w odróżnieniu od modelu elity władzy) rozpatruje się go z perspektywy pluralistycznej, jako wypadkową gry różnych interesów;
zadaniem grup interesu jest realizacja określonych celów — od lobbingu (wywieranie wpływu na rezultaty procesu decyzyjnego władz przy wykorzystaniu wszelkich dozwolonych prawem środków), przez związki z partiami politycznymi i nieformalny wpływ na działania polityków; najbardziej skutecznymi grupami interesu w nowoczesnych społeczeństwach są związki zawodowe, korporacje profesjonalne, organizacje religijne i narodowo-etniczne.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia