interes
 
Encyklopedia PWN
interes
[łac. interesse ‘być w czymś’, ‘brać udział’],
pojęcie występujące w naukach społecznych i różnie definiowane, związane z kategoriami „potrzeba” i  „wartość”;
ekonomia rozumie przez interesy obiektywne stany rzeczy stanowiące przedmiot pożądań lub dążeń jednostek albo grup gospodarujących; w socjologii interes oznacza bądź pewne przedmioty, stany rzeczy, bądź zespół postaw i dążeń jednostek lub grup społecznych do osiągnięcia tych przedmiotów lub stanów rzeczy, ocenionych przez nie jako pożądane, cenne, a czasami konieczne, i dla osiągnięcia których mobilizują aktywność i środki, które są do ich dyspozycji; w jednym i drugim przypadku ocena tego, co jest korzystne dla danej jednostki lub grupy społecznej może być zgodna z przeświadczeniem tej jednostki lub grupy albo wynikać z kryterium zobiektywizowanego — maksymalnego udziału w określonych dobrach (wartościach) i zaspokojenia maksymalnEJ liczby ludzkich potrzeb, dających się zrealizować w określonych warunkach historycznych.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia