hierarchicznego

Encyklopedia PWN

lud afryk. zamieszkujący Sudan Południowy i przygraniczne tereny Ugandy i Demokr. Rep. Konga;
Berlin
[bə:rlı̣n]
Sir Isaiah Wymowa, ur. 6 VI 1909, Ryga, zm. 5 XI 1997, Oksford,
brytyjski filozof, historyk idei i teoretyk polityki.
urząd w hierarchicznej strukturze Kościoła spełniany przez biskupa; jednostka terytorialna podlegająca jurysdykcji biskupa (diecezja).
biurokracja
[fr. bureau ‘urząd’, gr. kratós ‘władza’, ‘rząd’],
hierarchiczna, regulowana przepisami organizacja, oparta na określonym w kontrakcie stosunku bezpośredniej zależności służbowej między zwierzchnikiem i podwładnym, której personel przyjmuje wynagrodzenie pieniężne.
Bonnet
[bonẹ]
Charles Wymowa, ur. 13 III 1720, Genewa, zm. 20 V 1793, Genthod k. Genewy,
szwajcarski przyrodnik i filozof, z wykształcenia prawnik;
business reengineering
[bı̣znəs rıendżını̣ərıŋ; ang., ‘reinżynieria’, ‘przebudowa’],
ekon. metoda zarządzania przedsiębiorstwem, polegająca na radykalnym projektowaniu od nowa procesów gospodarczych w celu przełomowej poprawy;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia