hierarchicznego

Encyklopedia PWN

podległość organu niższego organowi wyższemu,
sterowanie hierarchiczne, sterowanie wielopoziomowe,
sterowanie złożonym procesem (obiektem) polegające na: podzieleniu go na podprocesy, sterowaniu nimi za pomocą oddzielnych urządzeń i koordynowaniu prac tych urządzeń przez nadrzędne urządzenie sterujące.
model kosmologiczny, w którym każdy układ materii Wszechświata wchodzi w skład układu wyższego rzędu i ciąg ten jest nieskończony.
inform. zbiór wzajemnie powiązanych danych, przechowywanych w pamięci komputerów i wykorzystywanych przez programy użytkowe instytucji lub organizacji wraz z oprogramowaniem umożliwiającym definiowanie, wykorzystywanie i modyfikowanie tych danych;
gradualizm
[łac. gradualis < gradus ‘stopień’],
politol.
system klas dokumentów (czyli zespołów obiektów mających przynajmniej jedną cechę wspólną), które są zwykle uporządkowane hierarchicznie (klasyfikacja);
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia