grzbietem

Encyklopedia PWN

geol. rozległy system górski stanowiący wzniesienie dna oceanicznego, którego osiowa strefa odpowiada pod względem geologicznym granicy między rozchodzącymi się płytami litosfery.
Śródatlantycki, Grzbiet, ang. Mid-Atlantic Ridge,
grzbiet śródoceaniczny w dnie Oceanu Atlantyckiego;
Środkowoindyjski, Grzbiet, Mid-Indian Ridge,
grzbiet śródoceaniczny w środkowej części dna Oceanu Indyjskiego;
Wschodnioindyjski, Grzbiet, Grzbiet 90°E, ang. Ninetyeast Ridge,
wąski grzbiet wulkaniczny w dnie O. Indyjskiego;
Zachodnioindyjski, Grzbiet, Southwest Indian Ridge,
grzbiet śródoceaniczny w zachodniej części dna Oceanu Indyjskiego;
grzbiet śródoceaniczny na dnie Morza Grenlandzkiego (Ocean Arktyczny);
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia