grzbietem

Encyklopedia PWN

geol. rozległy system górski stanowiący wzniesienie dna oceanicznego, którego osiowa strefa odpowiada pod względem geologicznym granicy między rozchodzącymi się płytami litosfery.
Śródatlantycki, Grzbiet, ang. Mid-Atlantic Ridge,
grzbiet śródoceaniczny w dnie Oceanu Atlantyckiego;
Środkowoindyjski, Grzbiet, Mid-Indian Ridge,
grzbiet śródoceaniczny w środkowej części dna Oceanu Indyjskiego;
Wschodnioindyjski, Grzbiet, Grzbiet 90°E, ang. Ninetyeast Ridge,
wąski grzbiet wulkaniczny w dnie O. Indyjskiego;
Zachodnioindyjski, Grzbiet, Southwest Indian Ridge,
grzbiet śródoceaniczny w zachodniej części dna Oceanu Indyjskiego;
grzbiet śródoceaniczny na dnie Morza Grenlandzkiego (Ocean Arktyczny);
Mohna, Grzbiet
[g. mo:na],
Mohn’s Ridge,
grzbiet śródoceaniczny w dnie Morza Grenlandzkiego (Ocean Arktyczny);
Południowoantylski, Grzbiet, South Antillean Ridge, Scotia Ridge, Grzbiet Scotia, Grzbiet Sandwich Południowy,
grzbiet podmor. w południowej części dna O. Atlantyckiego;
Gakkela, Grzbiet, Grzbiet Nansena, Arctic Mid-Ocean Ridge, Nansen Ridge,
grzbiet śródoceaniczny na dnie Oceanu Arktycznego;
Łomonosowa, Grzbiet, Lomonosov Ridge,
podmor. asejsmiczny grzbiet w dnie O. Arktycznego;
północny grzbiet G. Izerskich, na południu oddzielony od Grzbietu Wysokiego dolinami Kwisy i Małej Kamiennej;
Madagaskarski, Grzbiet, Madagascar Plateau,
podmor. grzbiet w O. Indyjskim, ciągnący się od Grzbietu Zachodnioindyjskiego na północ, do Seszeli;
podmor. grzbiet w dnie Oceanu Spokojnego, biegnący na południe od Grzbietu Środkowopacyficznego;
Mariański, Grzbiet, Mariana Ridge,
podmor. grzbiet w dnie Oceanu Spokojnego;
grzbiet śródoceaniczny, → Gakkela, Grzbiet.
grzbiet w dnie Oceanu Spokojnego, → Kiusiu-Palau, Grzbiet.
Południowoatlantycki, Grzbiet, South Atlantic Ridge,
grzbiet śródoceaniczny w dnie Oceanu Atlantyckiego;
Północnoatlantycki, Grzbiet, North American Ridge,
grzbiet śródoceaniczny na dnie Oceanu Atlantyckiego;
Wielorybi, Grzbiet, Walvis Ridge,
grzbiet podmor. w dnie południowo-wschodniej części O. Atlantyckiego;
Afrykańsko-Antarktyczny, Grzbiet, Atlantic-Indian Ridge,
grzbiet oceaniczny u pd. wybrzeży Afryki.

Tabele, zestawienia

Słownik języka polskiego PWN

grzbiet
1. «u zwierząt: część tułowia od karku do krzyża»
2. «u ludzi: tylna strona tułowia od barków do pasa»
3. «górna lub tylna część czegoś o podłużnym kształcie»
4. «górna część łańcucha górskiego; też: szczyt wzniesienia»
5. «skóra lub futro z grzbietu zwierzęcia»

• grzbietowy • grzbiecik
grzbiet fali «spieniony wierzchołek fali zaginający się w kierunku wiatru»
grzbiet książki «bok książki od strony zszycia arkuszy»
grzbiet śródoceaniczny «podwodny system górski na dnie oceanu»
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia