grzbietem

Encyklopedia PWN

Andy, Los Andes, Cordillera de los Andes,
wielki system górski w Ameryce Południowej.
Angolski, Basen, Angola Basin,
basen oceaniczny w południowo-wschodniej części dna Oceanu Atlantyckiego, między śródoceanicznym Grzbietem Południowoatlantyckim a stokiem kontynentalnej Afryki;
Argentyński, Basen, Argentine Basin,
rozległy basen oceaniczny w południowo-zachodniej części dna Oceanu Atlantyckiego, między stokiem kontynentalnym Ameryki Południowej a Grzbietem Śródatlantyckim;
Australijsko-Antarktyczne, Wzniesienie, Wyniesienie Australijsko-Antarktyczne, Southeast Indian Ridge,
szeroki grzbiet śródoceaniczny w południowo-wschodniej części dna Oceanu Indyjskiego;
Bodeńskie, Jezioro, niem. Bodensee, łac. Lacus Brigantinus,
jezioro w Niemczech, Szwajcarii i Austrii, na pograniczu Wyż. Szwajcarskiej, Wyż. Bawarskiej, Alp Zachodnich i Alp Wschodnich, na wys. 395 m;
Brazylijski, Basen, Brazil Basin,
basen oceaniczny w zachodniej części dna Oceanu Atlantyckiego, między stokiem kontynentalnym Ameryki Południowej a Grzbietem Śródatlantyckim;
terytorium zamorskie Wielkiej Brytanii w centralnej części O. Indyjskiego, na archipelagu Czagos, w południowej części podmor. wyniesienia zw. Grzbietem Malediwskim;
rasa psów z grupy chartów, pochodząca prawdopodobnie od psów z Bliskiego Wschodu, użytkowanych do polowań m.in. na gazele, antylopy i wilki; w Wielkiej Brytanii hodowana od XIX w.;
jedna z najstarszych grup ras psów, wywodzących się najprawdopodobniej z Europy, Azji i Afryki;
dolina walna w Tatrach Zachodnich; największa (35 km2) i najdłuższa (10 km) w Tatrach Polskich,
Ciemniak, słowac. Temniak,
zwornikowy szczyt graniczny w gł. grzbiecie Tatr Zachodnich, najdalej na zachód wysunięty wierzchołek masywu Czerwonych Wierchów;
jaskinia krasowa w Dolinie Kościeliskiej (Tatry Zachodnie), w masywie Organów;
w. gminna w woj. dolnośląskim, w pow. wałbrzyskim, na pograniczu gór Wałbrzyskich i Kamiennych, między grzbietem Boraczej a pasmem Czarnego Lasu, nad rz. Lesk (prawy dopływ Bobru), przy zachodniej granicy m. Boguszów-Gorce;
Czywczyńskie, Góry, Połoniny Czywczyńskie, ukr. Czywczyny, Czywczynśky hory, Chyvchyns'ki hory,
pasmo górskie w Karpatach Marmaroskich, na Ukrainie i w Rumunii;
dinozaury, Dinosauria,
nadrząd lądowych gadów naczelnych (archozaurów). Występowały od późnego triasu (ok. 200 mln lat temu) do końca kredy (65 mln lat temu) na wszystkich kontynentach; z terenów Polski znane z jurajskich tropów z Gór Świętokrzyskich oraz fragmentów szkieletów teropodów: z końca triasu z Lisowic na Śląsku (powiat lubliniecki) i wczesnej jury z Sołtykowa w Górach Świętokrzyskich.
Dynarskie, Góry, serb. i chorw. Dinarsko gorje,
góry na Półwyspie Bałkańskim, ciągną się wzdłuż wschodnich wybrzeży Morza Adriatyckiego, w Słowenii, Chorwacji, Bośni i Hercegowinie, Serbii, Czarnogórze;
zakaźna, zaraźliwa tylko w obrębie stada, choroba nowo narodzonych jagniąt, wywoływana przez bakterię Clostridium perfringes;
ekspansja dna oceanicznego, rozrost dna oceanicznego, spreding, ang. spreading,
geol. proces rozprzestrzeniania się dna oceanicznego w wyniku powstawania nowych partii oceanicznej skorupy ziemskiej w grzbietach śródoceanicznych, gdzie skorupa ta jest dobudowywana w wyniku krzepnięcia magmy wznoszącej się z płaszcza Ziemi (akrecja, geol. );
hydrol. fale tworzące się na powierzchni mórz i oceanów lub wewnątrz nich;
oznaczenie wysokości i (rzadziej) szerokości książki;

Tabele, zestawienia

Słownik języka polskiego PWN

grzbiet
1. «u zwierząt: część tułowia od karku do krzyża»
2. «u ludzi: tylna strona tułowia od barków do pasa»
3. «górna lub tylna część czegoś o podłużnym kształcie»
4. «górna część łańcucha górskiego; też: szczyt wzniesienia»
5. «skóra lub futro z grzbietu zwierzęcia»

• grzbietowy • grzbiecik
grzbiet fali «spieniony wierzchołek fali zaginający się w kierunku wiatru»
grzbiet książki «bok książki od strony zszycia arkuszy»
grzbiet śródoceaniczny «podwodny system górski na dnie oceanu»
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia