grzbietem

Encyklopedia PWN

Arabsko-Indyjski, Grzbiet, Arabian-Indian Ridge, Carlsberg Ridge,
grzbiet śródoceaniczny w północno-zachodniej części dna Oceanu Indyjskiego;
Balearski, Grzbiet, Balearic Ridge,
podmor. grzbiet w zachodniej części dna M. Śródziemnego;
Broken, Grzbiet
[g. brə̣ukən],
Broken Ridge,
grzbiet w dnie O. Indyjskiego.
Główny Grzbiet Kaukaski, Pasmo Główne, Pasmo Wododziałowe, Gławnyj kawkazskij chriebiet, Wodorazdielnyj kawkazskij chriebiet,
grzbiet górski tworzący gł. oś Wielkiego Kaukazu, między M. Czarnym a M. Kaspijskim, w Rosji, Gruzji i Azerbejdżanie;
Hawajski, Grzbiet, Hawaiian Ridge,
łańcuch gór wulkanicznych na dnie Oceanu Spokojnego, w strefie zwrotnikowej;
Kiusiu-Palau, Grzbiet, Kyūshū-Palau Ridge,
grzbiet podmor. w dnie Oceanu Spokojnego (M. Filipińskie);
Kokosowy, Grzbiet, Cocos Ridge,
podmor. grzbiet w dnie Oceanu Spokojnego;
wschodnia część gł. grzbietu Karkonoszy;
Mendelejewa, Grzbiet, Mendeleyev Ridge, Alfa, Kordyliery Alfa-Mendelejewa,
grzbiet podmor. na dnie O. Arktycznego, w Basenie Kanadyjskim;
Śródziemnomorski, Grzbiet, ang. Mediterranean Ridge,
grzbiet podmor. we wschodniej części dna M. Śródziemnego (O. Atlantycki);
Wysp Owczych, Grzbiet, Próg Islandzko-Farerski, Próg Islandzki,
grzbiet podmor. w północnej części dna O. Atlantyckiego, od W. Owczych do Islandii;
najwyższa część Wzgórz Dalkowskich, na południe od Pradoliny Głogowskiej;
Kergueleński, Grzbiet
[g. kerge˜],
Płaskowyż Kergueleński, Wyniesienie Kergueleńskie, Kerguelen Plateau,
płaskowyż podmorski na dnie Oceanu Indyjskiego;
Lasocki, Grzbiet, czes. Pomezní hřeben,
południowo-wschodnie ramię Karkonoszy, oddzielone od nich przełęczą Okraj, na granicy Polski i Czech;
Murraya, Grzbiet, Murray Ridge, Krawędź Murraya,
krawędź tektoniczna w dnie O. Indyjskiego;
Środkowopacyficzny, Grzbiet, Mid-Pacific Mountains, Marcus-Necker Ridge,
pasmo gór podmorskich (gujotów) w zachodniej części dna Oceanu Spokojnego, odgałęzienie pasma gór Hawajów;
Wołowy Grzbiet, słowac. Volí hrbát,
część gł. grani Tatr Wysokich (graniczna ze Słowacją), pomiędzy Mięguszowieckim Szczytem Czarnym a Żabim Koniem;

Tabele, zestawienia

Słownik języka polskiego PWN

grzbiet
1. «u zwierząt: część tułowia od karku do krzyża»
2. «u ludzi: tylna strona tułowia od barków do pasa»
3. «górna lub tylna część czegoś o podłużnym kształcie»
4. «górna część łańcucha górskiego; też: szczyt wzniesienia»
5. «skóra lub futro z grzbietu zwierzęcia»

• grzbietowy • grzbiecik
grzbiet fali «spieniony wierzchołek fali zaginający się w kierunku wiatru»
grzbiet książki «bok książki od strony zszycia arkuszy»
grzbiet śródoceaniczny «podwodny system górski na dnie oceanu»
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia