grzbietem

Encyklopedia PWN

geol. sformułowana w latach 60. XX w. i obecnie niemal powszechnie akceptowana teoria wyjaśniająca — w ramach spójnej koncepcji, zakładającej ruch płyt litosfery — rozrost dna oceanicznego, dryf kontynentów, rozwój wielkich struktur tektonicznych oraz przejawy wulkanizmu i sejsmiczności Ziemi.
Amundsena, Basen, Fram Basin,
basen oceaniczny w okołobiegunowej części dna Oceanu Arktycznego, między Grzbietem Łomonosowa a śródoceanicznym Grzbietem Gakkela;
Wschodniopacyficzne, Wzniesienie, Grzbiet Wschodniopacyficzny, ang. East Pacific Rise,
rozległy grzbiet śródoceaniczny w dnie Oceanu Spokojnego;
wysoko położone fragmenty lądów, mniej lub bardziej rozczłonkowane, o dużych wysokościach względnych i nachyleniach stoków, oddzielone od sąsiednich wyżyn lub nizin wyraźną granicą naturalną.
Reykjanes, Reykjanes Ridge,
grzbiet śródoceaniczny w dnie Oceanu Atlantyckiego, północna część Grzbietu Śródatlantyckiego;
ocean między Europą, Afryką, Antarktydą i Ameryką, drugi na Ziemi według powierzchni, po Oceanie Spokojnym.
dolina po północnej stronie gł., granicznego grzbietu Tatr Zachodnich, górna odnoga Doliny Bystrej, między grzbietem Kondratowego Wierchu od zachodu a grzbietem odchodzącym od Kasprowego Wierchu do Myślenickich Turni od wschodu;
łuk, łęk,
arch. element konstrukcyjny lub dekoracyjny, zakrzywiony i podparty na obu końcach.
uskok transformacyjny, uskok transformujący,
geol. szczególny rodzaj przesuwczego uskoku, czyli uskoku, którego skrzydła ulegają przemieszczeniom poziomym.
geofiz. różnice między polem geomagnetycznym zmierzonym na danym obszarze a polem odniesienia IGRF (International Geomagnetic Reference Field — Międzynarodowe Geomagnetyczne Pole Odniesienia);
Chilijskie, Wyniesienie, Chile Rise, Grzbiet Chilijski,
grzbiet śródoceaniczny w południowo-wschodniej części dna Oceanu Spokojnego, odgałęzienie Grzbietu Wschodniopacyficznego, między Wyspą Wielkanocną a wybrzeżami Chile;
Eurazjatycki, Basen, Eurasia Basin,
basen oceaniczny na dnie Oceanu Arktycznego, między Grzbietem Łomonosowa a stokami kontynentalnymi Eurazji i Grenlandii;
Gwatemalski, Basen, Guatemala Basin,
basen w dnie przyrównikowej części Oceanu Spokojnego, pomiędzy grzbietem śródoceanicznym Wzniesienia Wschodniopacyficznego z wzniesieniem Albatros a Grzbietem Kokosowym;
Gwinejski, Basen, Guinea Basin,
basen oceaniczny w dnie Oceanu Atlantyckiego, między stokiem kontynentalnym Afryki Równikowej, Grzbietem Śródatlantyckim i Grzbietem Gwinejskim;
Honsiu, Honshu Seamount,
podmor. grzbiet w dnie Oceanu Spokojnego, ciągnie się od wyspy Honsiu do Grzbietu Karolińskiego;
Izerskie, Góry, czes. Jizerské hory,
część Sudetów, w Polsce i Czechach;
Jan Mayen
[ja:n mạjən],
Grzbiet Islandzki,
grzbiet śródoceaniczny w dnie Morza Grenlandzkiego (Ocean Arktyczy);

Tabele, zestawienia

Słownik języka polskiego PWN

grzbiet
1. «u zwierząt: część tułowia od karku do krzyża»
2. «u ludzi: tylna strona tułowia od barków do pasa»
3. «górna lub tylna część czegoś o podłużnym kształcie»
4. «górna część łańcucha górskiego; też: szczyt wzniesienia»
5. «skóra lub futro z grzbietu zwierzęcia»

• grzbietowy • grzbiecik
grzbiet fali «spieniony wierzchołek fali zaginający się w kierunku wiatru»
grzbiet książki «bok książki od strony zszycia arkuszy»
grzbiet śródoceaniczny «podwodny system górski na dnie oceanu»
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia