Gakkela, Grzbiet
 
Encyklopedia PWN
Gakkela, Grzbiet, Grzbiet Nansena, Arctic Mid-Ocean Ridge, Nansen Ridge,
grzbiet śródoceaniczny na dnie Oceanu Arktycznego;
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia