grzbietem

Encyklopedia PWN

Liptowskie Kopy, Liptovské kopy,
grupa górska w Tatrach (Słowacja), między doliną Cichą Liptowską a Koprową;
listnik, Raja fyllae,
ryba mor. z rzędu płaszczkokształtnych;
Lofocki, Basen, Lofoten Basin,
basen oceaniczny w dnie Oceanu Arktycznego, między Grzbietem Mohna, Rowem Barentsa a stokiem kontynentalnym Półwyspu Skandynawskiego;
lori, Lorisinae,
podrodzina małpiatek;
Madagaskarski, Basen, Madagascar Basin,
basen oceaniczny w dnie Oceanu Indyjskiego, między Madagaskarem a Grzbietem Zachodnioindyjskim;
dolina walna w Tatrach Zachodnich, między Hrubym Reglem i Skoruśniakiem na zachodzie a Łysankami, Grzybowcem i Małym Giewontem na wschodzie, na południu i południowym wschodzie zamknięta masywem Czerwonych Wierchów i grzbietem łączącym go z masywem Giewontu;
kulminacja masywu górskiego w północno-zachodniej części Beskidu Niskiego, między dolinami Białej od zachodu i Ropy od południowego wschodu;
mewy, Laridae,
rodzina ptaków z rzędu siewkowych;
dolina w Tatrach Zachodnich, wschodnie odgałęzienie (największe) Doliny Kościeliskiej, między grzbietem Upłazu od zachodu, Hrubym Reglem od północy, Skoruśniakiem od wschodu i Czerwonymi Wierchami od południa;
MORB, ang. Mid Ocean Ridge Basalts,
bazalty budujące grzbiety śródoceaniczne, np. Grzbiet Śródatlantycki;
Mustang, Mustang Lo, nepalskie Mustāṅg,
kraina historyczna w północnym Nepalu, po północnej stronie gł. grzbietu Himalajów, przy granicy z Chinami (Tybet);
Nansena, Basen, Nansen Basin, Fram,
basen oceaniczny w dnie Oceanu Arktycznego, między śródoceanicznym Grzbietem Gakkela a krawędzią szelfu kontynentalnego Spitsbergenu, Ziemi Franciszka Józefa i Ziemi Północnej;
Nowej Anglii, Góry, New England Seamounts,
podmorski grzbiet w dnie Oceanu Atlantyckiego, w Basenie Północnoamerykańskim;
proces poznawania przestrzeni geogr. na Ziemi.
onager, Equus onager,
gatunek ssaka nieparzystokopytnego z rodziny koniowatych, blisko spokrewniony z kułanem i kiangiem; obecnie niemal całkowicie wytępiony, w stanie dzikim przetrwały jedynie małe populacje na półpustyniach i pustyniach w środkowym Iranie, Indiach i Turkmenii; dawniej rozprzestrzeniony na północ od Kazachstanu przez Kaukaz po Ukrainę, a na południe od Turcji, Afganistanu po zachodnie Indie;
połączenie kart w blok książki (kodeks) i zaopatrzenie go w okładziny i grzbiet, pełniące funkcje ochronne, ozdobne i informacyjne;
masyw w Tatrach Zachodnich, między Iwaniacką Przełęczą a Siwą Przełęczą (1812 m);
pazurogon jedwabisty, kangur pręgowany, Onychogalea unguifera,
gatunek ssaka z nadrzędu torbaczy;
pluszogłówki, Catamblyrhynchinae,
podrodzina ptaków z rodziny trznadlowatych;

Tabele, zestawienia

Słownik języka polskiego PWN

grzbiet
1. «u zwierząt: część tułowia od karku do krzyża»
2. «u ludzi: tylna strona tułowia od barków do pasa»
3. «górna lub tylna część czegoś o podłużnym kształcie»
4. «górna część łańcucha górskiego; też: szczyt wzniesienia»
5. «skóra lub futro z grzbietu zwierzęcia»

• grzbietowy • grzbiecik
grzbiet fali «spieniony wierzchołek fali zaginający się w kierunku wiatru»
grzbiet książki «bok książki od strony zszycia arkuszy»
grzbiet śródoceaniczny «podwodny system górski na dnie oceanu»
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia