grzbietem

Encyklopedia PWN

grzbiet górski w Bieszczadach Zachodnich, między doliną potoku Wołosaty na południowym wschodzie a doliną Potoku Nasiczańskiego na północnym zachodzie, w Bieszczadzkim Parku Nar.;
grzbiet górski w Bieszczadach Zachodnich, między doliną Potoku Nasiczańskiego na południowym wschodzie a doliną Wetliny na północnym zachodzie, w Bieszczadzkim Parku Nar.;
Południowoaustralijski, Basen, South Australian Basin,
basen oceaniczny w dnie Oceanu Indyjskiego, między stokiem kontynentalnym południowej Australii a grzbietem śródoceanicznym Wzniesienie Australijsko-Antarktyczne;
Południowopacyficzne, Wzniesienie, Southern Plateau, Grzbiet Pacyficzno-Antarktyczny,
grzbiet śródoceaniczny w południowo-zachodniej części dna Oceanu Spokojnego;
Północno-Zachodni, Basen, Nortwest Pacific Basin,
basen oceaniczny w dnie Oceanu Spokojnego, między Japonią, Kurylami a Grzbietem Cesarskim;
Przylądkowy, Basen, Basen Kapski, Cape Basin,
basen oceaniczny w dnie Oceanu Atlantyckiego, między Grzbietem Śródatlantyckim a południową Afryką;
miękkie, poduszeczkowate twory, występujące na zakończeniu lub na członach stóp wielu owadów (przylżeńce, koliszki, niektóre pluskwiaki, pszczoły, liczne muchówki, niektóre prostoskrzydłe) oraz na palcach niektórych płazów (rzekotki) i gadów (gekony);
Pyszniańska Przełęcz, słowac. Pyšné sedlo,
szeroka, trawiasta przełęcz w gł. grzbiecie Tatr Zachodnich, między Błyszczem na zachodzie a Kamienistą na wschodzie;
Rabia Skała, słowac. Jarabá skala,
szczyt w Bieszczadach Zachodnich, w grzbiecie granicznym, na południe od Wetliny, na granicy Bieszczadzkiego Parku Nar.;
Romanche
[romạ̃:sz] Wymowa,
Romanche Trench,
rozłam transformacyjny Grzbietu Śródatlantyckiego, w równikowej części dna O. Atlantyckiego;
geol. długie, wąskie obniżenie terenu w szczytowych partiach grzbietu górskiego;
Shell Creek
[szel kri:k],
Shell Creek Range,
góry zrębowe w USA, we wschodniej części stanu Nevada, w obrębie Wielkiej Kotliny;
grzbiet w Tatrach Zachodnich, ciągnie się od Wielkiej Królowej Kopy ku północnemu zachodowi i oddziela Dolinę Jaworzynki od Doliny Olczyskiej;
Solinka, Sołyńka,
rz., lewy dopływ Sanu, płynie w Bieszczadach Zachodnich, w woj. podkarpackim;
Somalijski, Basen, Somali Basin,
basen oceaniczny w dnie Oceanu Indyjskiego, między stokiem kontynentalnym Afryki, Grzbietem Arabsko-Indyjskim i Seszelami;
śledziowate, Clupeidae,
najliczniejsza rodzina ryb w rzędzie śledziokształtnych (Clupeiformes),
techn. element maszyn. w postaci śruby o specjalnie ukształtowanym grzbiecie (grzbietach);
Środkowoindyjski, Basen, Mid-Indian Basin,
największy basen oceaniczny w dnie Oceanu Indyjskiego, między stokiem kontynentalnym Azji Południowej a grzbietami: Wschodnioindyjskim, Środkowoindyjskim i Malediwskim;
Środkowopacyficzny, Basen, Central Pacific Basin,
basen oceaniczny na dnie Oceanu Spokojnego, między wyspami Line, Cooka, Lagunowymi, Gilberta i Marshalla oraz Grzbietem Środkowopacyficznym;
Śródziemne, Morze, alb. Deti Mesdhe, ang. Mediterranean Sea, arab. Al-Baḥr al-Abyaḍ al-Mutawassit, chorw. Sredizemno Môre, fr. Mer Méditerranée, gr. Mesọjios Thạlasa, hiszp. Mar Mediterráneo, serb. Sredòzemno Môre, tur. Akdeniz, wł. Mare Mediterráneo,
międzykontynentalne, półzamknięte morze Oceanu Atlantyckiego między Europą, Afryką i Azją;

Tabele, zestawienia

Słownik języka polskiego PWN

grzbiet
1. «u zwierząt: część tułowia od karku do krzyża»
2. «u ludzi: tylna strona tułowia od barków do pasa»
3. «górna lub tylna część czegoś o podłużnym kształcie»
4. «górna część łańcucha górskiego; też: szczyt wzniesienia»
5. «skóra lub futro z grzbietu zwierzęcia»

• grzbietowy • grzbiecik
grzbiet fali «spieniony wierzchołek fali zaginający się w kierunku wiatru»
grzbiet książki «bok książki od strony zszycia arkuszy»
grzbiet śródoceaniczny «podwodny system górski na dnie oceanu»
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia