Arktyczny, Ocean. Warunki naturalne. Budowa geologiczna
 
Encyklopedia PWN
Arktyczny, Ocean. Warunki naturalne. Budowa geologiczna.
Około 2/3 powierzchni dna Oceanu Arktycznego zajmują szelfy kontynentalne, szersze u wybrzeży Eurazji (do 900 km); środkową część dna zajmują 2 wielkie baseny oceaniczne, Eurazjatycki i Kanadyjski, rozdzielone podwodnym Grzbietem Łomonosowa; przez Basen Eurazjatycki przebiega śródoceaniczny, z wyraźną doliną ryftową pośrodku, Grzbiet Gakkela (przedłużenie Grzbietu Śródatlantyckiego), oddzielający najgłębszy w Oceanie Arktycznym Basen Amundsena (do 4855 m) od Basenu Nansena (ponad 4500 m); w Basenie Kanadyjskim śródoceaniczne grzbiety Mendelejewa i Alpha oddzielają drugorzędny Basen Makarowa (ponad 4500 m); w miejscu północnego bieguna geograficznego (w Basenie Amundsena) głębokość osiąga ok. 4300 m.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia